Kunder, Leverandører, Yrkesetikk Og Informasjonsasymmetri