"The Magic Step" I Ekspertestimering Av IT-Utviklingskostnader. Hvorfor Føles 1000 Timeverk Mer Riktig Enn 1500?

"The Magic Step" I Ekspertestimering Av IT-Utviklingskostnader. Hvorfor Føles 1000 Timeverk Mer Riktig Enn 1500?

Authors
M. Jørgensen, S. Grimstad and T. M. Gruschke