Milliardinvesteringer i digitalisering. Hva gir det oss?