Prekondisjonering Av Symmetriske Likningssystem

Prekondisjonering Av Symmetriske Likningssystem

Authors
A. M. Bruaset