Vurderinger og beslutninger. Hvor rasjonelle er vi?