Current news

Summer interns of 2017 relaxing at Simula (Photo: Simula/Karoline Hagane)
A summer internship with Simula is a great way to kick off your research career, or to bulk up your resume while contributing to cutting edge research. Apply before February 1st, 2018.
Professor Kjell Jørgen Hole (Simula/Vegard Fimland)
Det har nylig blitt avdekket at Norge utdanner for få kryptologer på høyt nivå, og at vi står ovenfor en akutt mangel på kompetanse. Hva er konsekvensene av dette, og hvordan utdannes kryptologer?
Feroz Zahid successfully defended his thesis (Photo: Simula/Karoline Hagane)
On Friday December 15th, Feroz Zahid defended his PhD thesis "Network Optimization for High Performance Cloud Computing". The defense took place at 13:15 at Storstua, Simula...
Evangelos Tasoulas has successfully defended his PhD. (Photo: Simula/Elin Backe Christophersen)
On Thursday December 14th, Evangelos Tasoulas defended his PhD thesis "Towards High Performance Dynamic Cloud Environments". The defense took place at 11:15 at Storstua, Simula...
Innovation light bulb
The Simula Hack aims to connect the two worlds of research and entrepreneurial tech work in a burst of creativity. The hackathon will take place February 28 - March 2, 2018, and the winner will...
Info icon (Illustration: LandApril/Simula)
In yesterday's board meeting at Oslo and Akershus University College (HiOA), the final agreement was reached to open the Center for Digital Engineering (CDE). This collaboration between the...
International Conference on Computational Science and Engineering 2017 (Illustration: cseconf2017.simula.no)
CSEConf17 is an international conference on computational science and engineering organised in honour of the late Professor Hans Petter Langtangen. The main topics for the conference will be software...

Pages

Subscribe to

Find people

view all

Simula in the media

Lærere fra Bærum kommune deltar denne uken i et pilotprosjekt for å lære programmering som de kan bruke i undervisningen.
Simulaskolen, Simula
Budstikka
Norge trenger varige toppforskningsmiljøer.
simulasenteret
Dagbladet
Revidert nasjonalbudsjett Regjeringen ønsker flere kryptologer i Norge For å styrke IKT-sikkerhet og kryptologi, foreslår regjeringen en større bevilgning i revidert nasjonalbudsjett.
Simula
Digi.no