Vil du bli ambassadør for realfag?
Vil du bli ambassadør for realfag?

Vil du bli ambassadør for realfag?

Published:

Studerer du teknologi eller realfag? Er du engasjert i faget ditt og har lyst til å formidle det til andre? Da kan dette være rette ekstrajobb for deg!

Simula School of Research and Innovation samarbeider med skoler i Oslo, Asker og Bærumom prosjektet Prepare – økt fokus på realfag i skolen. Prosjektet driver formidlingsopplæringav teknologi- og realfagsstudenter, slik atdisse kan fungere som forbilder og formidlere avsine respektive fagfelt. Hovedmålsetningen i prosjektet er at ambassadørene skal bidra tilinspirasjon og økt interesse for teknologi og realfag, gjennom en serie skolebesøk vedutvalgte ungdomsskoler og videregående skoler i Akershus og Oslo-regionen.

Krav til søker:

 • Du er teknologi- eller realfagsstudent, 2.-3.år bachelor eller 1.år master
 • Du er genuint interessert i faget ditt og har lyst til å formidle det til andre
 • Du har mulighet å jobbe sammenhengende minimum 1 år, gjerne lenger
 • Du liker å ta nye utfordringer og kan tenke deg å lære mer om presentasjonsteknikk
 • Du må kunne delta på en obligatorisk workshop 22.-23.september 2018

Som ambassadør for realfag vil du få:

 • Profesjonell formidlingsopplæring
 • God oppfølgning underveis
 • 3-5 foredragsoppdrag på dagtid per semester, med lønn etter avtale per oppdrag
 • Utvidet nettverk
 • Verdifull erfaring innenfor formidling, undervisning og presentasjonsteknikk
 • En givende og veldig lærerik ekstrajobb

Interessert?

Send et kortfattet motivasjonsbrev (maks 200 ord) med CV til:prepare@simula.no.

Søknadsfrist: 10.september.


Spørsmål?

Har du spørsmål om stillingen eller prosjektet Prepare kan du ta kontaktmed Freyja Jørgensen (freyja@simula.no/ 48140078)
Trykkherformer informasjon om Prepare prosjektet.