Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the 2nd international conference on Finite Element Methods in Water Resources, Lisboa, Portugal, 1986.
Proceedings, refereed
1986

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 1 results:
1986

Proceedings, refereed

In Proceedings of the 2nd international conference on Finite Element Methods in Water Resources, Lisboa, Portugal, 1986.
Status: Published