Primary tabs

Most recent publications

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Book
2010

News

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Publication type

Export 2 results:
2016

Books

Vol. LNCSE Vol. 111. Heidelberg, Germany: Springer, 2016.
Status: Published
2010

Books

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Status: Published