Primary tabs

Most recent publications

News

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 9 results:
2013

Journal articles

Frontiers in Physics 1 (2013).
Status: Published

Edited books

2008

Journal articles

Journal of Computational and Applied Mathematics 222 (2008): 3-16.
Status: Published
2006

Journal articles

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 3 (2006): 395-412.
Status: Published

Edited books