Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings from the First SIAM-EMS Conference on Applied Mathematics in our Changing World. Berlin, 2001.
Proceedings, refereed
2001

News

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 1 results:
2001

Proceedings, refereed

In Proceedings from the First SIAM-EMS Conference on Applied Mathematics in our Changing World. Berlin, 2001.
Status: Published