Primary tabs

Most recent publications

Simula SpringerBriefs on Computing: Springer, 2023.
Book
2023
Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Book
2010
second ed. Vol. 29. Berlin Heidelberg: Springer, 2009.
Book
2009

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 6 results:
2023

Books

Simula SpringerBriefs on Computing: Springer, 2023.
Status: Published
2016

Books

Vol. LNCSE Vol. 111. Heidelberg, Germany: Springer, 2016.
Status: Published
2010

Books

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Status: Published
2009

Books

second ed. Vol. 29. Berlin Heidelberg: Springer, 2009.
Status: Published
2006

Books