Primary tabs

Most recent publications

SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing 10, (1989).
Journal Article
1989

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 4 results:
1989

Journal articles

SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing 10, (1989).
Status: Published