Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Proceedings, refereed
1996
J. Comput. Appl. Math. 59 (1995): 191-205,.
Journal Article
1995

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka
Export 21 results:
1996

Journal articles

Proceedings, refereed

In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Status: Published
1995

Journal articles

J. Comput. Appl. Math. 59 (1995): 191-205,.
Status: Published
SIAM J. Appl. Math. 55 (1995): 651-661,.
Status: Published

Talks, contributed

In Presented at Institut für Mathematik, Johannes Kepler Universität in Linz, Austria, 1995.
Status: Published
1993

Journal articles

Technical reports