Primary tabs

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Export 25 results:
1996

Journal articles

Proceedings, refereed

In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Status: Published
1994

Journal articles

Proceedings, refereed

In Proceedings of the Second Hellenic Conference on Mathematics and Informatics (HERMIS'94). Hellenic Mathematical Society,, 1994.
Status: Published
In Proceedings of the fifth international conference on hyperbolic problems. Stony Brook, New York,, 1994.
Status: Published