Primary tabs

Most recent publications

Frontiers in Physics 1 (2013).
Journal Article
2013
In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Proceedings, refereed
1996

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka
Export 18 results:
2013

Journal articles

Frontiers in Physics 1 (2013).
Status: Published

Edited books

1996

Journal articles

Proceedings, refereed

In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Status: Published
1991

Journal articles

SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing 12 (1991): 1401-1419,.
Status: Published