Primary tabs

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Export 31 results:
1999

Journal articles

1998

Journal articles

Proceedings, refereed

In Proceedings of the XXVth International Congress on Electrocardiology, 1998.
Status: Published