Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Proceedings, refereed
1996
In Proceedings of the fifth international conference on hyperbolic problems. Stony Brook, New York,, 1994.
Proceedings, refereed
1994

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka
Export 11 results:
1996

Journal articles

Proceedings, refereed

In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Status: Published
1994

Journal articles

Proceedings, refereed

In Proceedings of the Second Hellenic Conference on Mathematics and Informatics (HERMIS'94). Hellenic Mathematical Society,, 1994.
Status: Published
In Proceedings of the fifth international conference on hyperbolic problems. Stony Brook, New York,, 1994.
Status: Published
In HERMIS '94, Proceedings of the 2nd Hellenic-European Confernece on Mathematics and Informatics. Athens University of Economics and Business, Athens, Greece,, 1994.
Status: Published

Talks, contributed

In Talk at Second Hellenic Conference on Mathematics and Informatics (HERMIS'94), Athens, Greece, 1994.
Status: Published
1993

Journal articles

Technical reports