Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Proceedings, refereed
1996

Simula in the media

Norge trenger flere forskningssentre som Simula, mener sjefen i Innovasjon Norge. Simulasenteret bør ikke flyttes fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Universitetet i Oslo (UiO), mener Anita Krohn Traaseth.
Simula, Simulasenteret
Budstikka

Find publication

Status