Primary tabs

Most recent publications

Journal of Computational and Applied Mathematics 222 (2008): 3-16.
Journal Article
2008
Numerical Linear Algebra with Applications 14 (2007): 83-98.
Journal Article
2007

News

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 10 results:
2008

Journal articles

Journal of Computational and Applied Mathematics 222 (2008): 3-16.
Status: Published
2007

Journal articles

Numerical Linear Algebra with Applications 14 (2007): 459-467.
Status: Published
Numerical Linear Algebra with Applications 14 (2007): 83-98.
Status: Published
Applied Mathematics and Computation 184 (2007): 276-290.
Status: Published
International Journal of Computer Mathematics 84 (2007): 871-885.
Status: Published