Primary tabs

Most recent publications

Journal of Computational and Applied Mathematics 222 (2008): 3-16.
Journal Article
2008
International Journal of Numerical Analysis and Modeling 3 (2006): 395-412.
Journal Article
2006

News

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 6 results:
2008

Journal articles

Journal of Computational and Applied Mathematics 222 (2008): 3-16.
Status: Published
2006

Journal articles

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 3 (2006): 395-412.
Status: Published