Primary tabs

Most recent publications

International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 4 (2003): 209-218.
Journal Article
2003
International Journal of Bioelectromagnetism 4 (2002): 53-54.
Journal Article
2002

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Export 18 results:
2003

Journal articles

International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 4 (2003): 209-218.
Status: Published

Talks, contributed

In Talk at the ParCo 2003 Conference, 2 - 5 September 2003, Dresden, Germany, 2003.
Status: Published
In Invited talk to MACSI-Workshop for Numerical Simulations for Ultrasound Imaging and Inversion, St. Georgen, Austria, pages 8-13, 2003.
Status: Published
In Presented at the Centre of Mathematics for Applications, Oslo, 2003.
Status: Published
In Presented at the European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Prague, Czech Republic, 2003.
Status: Published
In Presented at the European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Prague, Czech Republic, 2003.
Status: Published
In Presented at the 21st CAD-FEM users' meeting 2003 - International congress on FEM technology, Potsdam, Germany, 2003.
Status: Published
2002

Journal articles

International Journal of Bioelectromagnetism 4 (2002): 53-54.
Status: Published