Primary tabs

Most recent publications

In Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond, 59-64. Springer, 2000.
Book Chapter
2000

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 8 results:
2000

Book chapters

In Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond, 59-64. Springer, 2000.
Status: Published

Talks, contributed

In Presented at the Department of Mathematics, University of Oslo, Norway, 2000.
Status: Published
In DIFTA seminar, Norwegian University of Science and Technology, 2000.
Status: Published
1991

Talks, contributed

In Talk at the Third Seminar on Mathematical Models and Methods in Reservoir Simulation, Ustaoset, Norway, 1991.
Status: Published
In Talk at the IMACS International Symposium on Iterative Methods in Linear Algera, Brussels, Belgium, 1991.
Status: Published
In Talk at the Fifth Annual Meeting of the Nordic Society for Applied Mathematics (NORTIM), 1991.
Status: Published
In Proc. IT i industrien, 1991.
Status: Published
In Ingeniørnytt, kronikk, 1991.
Status: Published