Primary tabs

Most recent publications

Electronical Journal of Partial Differential Equations 4 (2000): 1-28,.
Journal Article
2000
In Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond, 59-64. Springer, 2000.
Book Chapter
2000
SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing 12 (1991): 1401-1419,.
Journal Article
1991

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 4 results:
2000

Journal articles

Electronical Journal of Partial Differential Equations 4 (2000): 1-28,.
Status: Published

Book chapters

In Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond, 59-64. Springer, 2000.
Status: Published
1991

Journal articles

SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing 12 (1991): 1401-1419,.
Status: Published