Primary tabs

Most recent publications

In Modeling Excitable Tissue: The EMI Framework, 1-13. Vol. 7. Cham: Springer International Publishing, 2021.
Book Chapter
2021
In Modeling Excitable Tissue: The EMI Framework, 44-55. Vol. 7. Cham: Springer International Publishing, 2021.
Book Chapter
2021
In Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond, 59-64. Springer, 2000.
Book Chapter
2000

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 3 results:
2021

Book chapters

In Modeling Excitable Tissue: The EMI Framework, 1-13. Vol. 7. Cham: Springer International Publishing, 2021.
Status: Published
In Modeling Excitable Tissue: The EMI Framework, 44-55. Vol. 7. Cham: Springer International Publishing, 2021.
Status: Published
2000

Book chapters

In Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond, 59-64. Springer, 2000.
Status: Published