Primary tabs

Most recent publications

In The 9th Workshop of the Finite Element Method in Biomedical Engineering, Biomechanics and Related Fields. Ulm, Germany, 2002.
Proceedings, refereed
2002
In Progress in industrial mathematics at ECMI 2000. Springer-Verlag, 2002.
Proceedings, refereed
2002
In Proceeedings of the fourth international conference on hyperbolic problems. Taormina, Italy,, 1992.
Proceedings, refereed
1992
In Proceedings of the fourth international conference on hyperbolic problems. Taormina, Italy,, 1992.
Proceedings, refereed
1992

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 10 results:
2002

Proceedings, refereed

In The 9th Workshop of the Finite Element Method in Biomedical Engineering, Biomechanics and Related Fields. Ulm, Germany, 2002.
Status: Published
In Progress in industrial mathematics at ECMI 2000. Springer-Verlag, 2002.
Status: Published

Technical reports

1992

Proceedings, refereed

In Proceeedings of the fourth international conference on hyperbolic problems. Taormina, Italy,, 1992.
Status: Published
In Proceedings of the fourth international conference on hyperbolic problems. Taormina, Italy,, 1992.
Status: Published

Technical reports