Primary tabs

Most recent publications

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Book
2010

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Departments

Publication type

Export 1 results:
2010

Books

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Status: Published