Primary tabs

Most recent publications

In Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics, 271-278. Vol. 1. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2015.
Book Chapter
2015
In Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics, 1302-1310. Vol. 2. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2015.
Book Chapter
2015
In Parallel Computing: Software Technology, Algorithms, Architectures & Applications, 837-844. Elsevier Science, 2004.
Book Chapter
2004
In Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond, 59-64. Springer, 2000.
Book Chapter
2000

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Departments

Export 11 results:
2015

Book chapters

In Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics, 1302-1310. Vol. 2. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2015.
Status: Published
In Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics, 271-278. Vol. 1. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2015.
Status: Published

Posters

In Gordon Research Conference on Arrhythmia Mechanisms, Lucca, Italy. Gordon Research Conference on Arrhythmia Mechanisms, Lucca, Italy, 2015.
Status: Published
2004

Book chapters

In Parallel Computing: Software Technology, Algorithms, Architectures & Applications, 837-844. Elsevier Science, 2004.
Status: Published

Technical reports

Talks, contributed

In Talk at the Copper Mountain Conference, Colorado, USA, 2004.
Status: Published
In Presented at the 2004 SIAM Conference on the Life Sciences, Portland, Oregon, USA, 2004.
Status: Published
In Presented at the SIAM Annual meeting, Portland, Oregon, 2004.
Status: Published