Primary tabs

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 13 results:
2010

Journal articles

Books

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Status: Published
2003

Journal articles

International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 4 (2003): 209-218.
Status: Published
2002

Journal articles

International Journal of Bioelectromagnetism 4 (2002): 53-54.
Status: Published