Primary tabs

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Departments

Export 10 results:
2010

Journal articles

Books

Berlin / Heidelberg: Springer, 2010.
Status: Published
2006

Journal articles

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 3 (2006): 395-412.
Status: Published

Books