Primary tabs

Most recent publications

J. Comput. Appl. Math. 44 (1992): 303-329,.
Journal Article
1992
J. Comput. Appl. Math. 39 (1992): 259-275,.
Journal Article
1992

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Status

Export 8 results:
1992

Journal articles

J. Comput. Appl. Math. 44 (1992): 303-329,.
Status: Published
J. Comput. Appl. Math. 39 (1992): 259-275,.
Status: Published
SIAM J. Appl. Math. 52 (1992): 65-104,.
Status: Published
Transport in Porous Media 9 (1992): 165-18,.
Status: Published
J. Comput. Phys. 101 (1992): 130-139,.
Status: Published
1988

Journal articles

Communications in Applied Numerical Methods 4 (1988): 793-798,.
Status: Published