Primary tabs

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 8 results:
1998

Journal articles

Proceedings, refereed

In Proceedings of the XXVth International Congress on Electrocardiology, 1998.
Status: Published
In Proceedings of the seventh international conference on hyperbolic problems. Zürich,, 1998.
Status: Published

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1998.
Status: Published