Primary tabs

Most recent publications

International Journal of Computer Mathematics 84 (2007): 871-885.
Journal Article
2007
Applied Mathematics and Computation 184 (2007): 276-290.
Journal Article
2007
Numerical Linear Algebra with Applications 14 (2007): 83-98.
Journal Article
2007

News

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Export 16 results:
2007

Journal articles

Numerical Linear Algebra with Applications 14 (2007): 459-467.
Status: Published
Numerical Linear Algebra with Applications 14 (2007): 83-98.
Status: Published
Applied Mathematics and Computation 184 (2007): 276-290.
Status: Published
International Journal of Computer Mathematics 84 (2007): 871-885.
Status: Published
2006

Journal articles

International Journal of Numerical Analysis and Modeling 3 (2006): 395-412.
Status: Published