Primary tabs

Most recent publications

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 9 results:
2009

Edited books

Talks, contributed

In Presented at the Bidomain Workshop, Graz, Austria, 2009.
Status: Published
2006

Edited books

Talks, contributed

In Presented at St Jude Medical, Stockholm, Sweeden, 2006.
Status: Published
In Presented at the Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Linz, Austria, 2006.
Status: Published
1995

Talks, contributed

In Presented at Institut für Mathematik, Johannes Kepler Universität in Linz, Austria, 1995.
Status: Published