Primary tabs

Most recent publications

In Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it, 287-319. Heidelberg: Springer, 2009.
Book Chapter
2009

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 1 results:
2009

Book chapters

In Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it, 287-319. Heidelberg: Springer, 2009.
Status: Published