Primary tabs

Most recent publications

In Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics, 271-278. Vol. 1. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2015.
Book Chapter
2015
In Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics, 1302-1310. Vol. 2. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2015.
Book Chapter
2015
In Advanced Topics in Computational Partial Differential Equations - Numerical Methods and Diffpack Programming, 1-55. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Springer, 2003.
Book Chapter
2003
In Advanced Topics in Computational Partial Differential Equations -Numerical Methods and Diffpack Programming, 451-482. Springer, 2003.
Book Chapter
2003

News

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Departments

Export 9 results:
2015

Book chapters

In Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics, 1302-1310. Vol. 2. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2015.
Status: Published
In Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics, 271-278. Vol. 1. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2015.
Status: Published
2003

Book chapters

In Advanced Topics in Computational Partial Differential Equations - Numerical Methods and Diffpack Programming, 1-55. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Springer, 2003.
Status: Published
In Advanced Topics in Computational Partial Differential Equations - Numerical Methods and Diffpack Programming, 361-399. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Springer, 2003.
Status: Published
In Advanced Topics in Computational Partial Differential Equations - Numerical Methods and Diffpack Programming, 199-236. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Springer, 2003.
Status: Published
In Advanced Topics in Computational Partial Differential Equations -Numerical Methods and Diffpack Programming, 451-482. Springer, 2003.
Status: Published
In Advanced Topics in Computational Partial Differential Equations -Numerical Methods and Diffpack Programming, 483-506. Springer, 2003.
Status: Published
In Advanced Topics in Computational Partial Differential Equations - Numerical Methods and Diffpack Programming, 401-449. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Springer, 2003.
Status: Published