Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of 25th International Acoustical Imaging Symposium. Bristol, UK,: Kluwer, 2000.
Proceedings, refereed
2000
In Proceeding of 23rd Scandinavian Symposium on Physical Acoustics. Norway,, 2000.
Proceedings, refereed
2000
In Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond, 59-64. Springer, 2000.
Book Chapter
2000
In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Proceedings, refereed
1996

Simula in the media

BAKGRUNN: 1. Simula opprettet Kalkulo og inngikk et omfattende industrisamarbeid med Norsk Hydro etterfulgt av Statoil. Samarbeidet har gitt inntekter på nærmere 150 MNOK til Simula. 2.
Simulas, Simula, Kalkulo
Budstikka

Find publication

Status

Export 4 results:
2000

Proceedings, refereed

In Proceedings of 25th International Acoustical Imaging Symposium. Bristol, UK,: Kluwer, 2000.
Status: Published
In Proceeding of 23rd Scandinavian Symposium on Physical Acoustics. Norway,, 2000.
Status: Published

Book chapters

In Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond, 59-64. Springer, 2000.
Status: Published
1996

Proceedings, refereed

In Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Akademie Verlag, 1996.
Status: Published