Primary tabs

Most recent publications

In Applied Networking Research Workshop (ANRW). Madrid/Spain: ACM, 2020.
Proceedings, refereed
2020

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 1 results:
2020

Proceedings, refereed

In Applied Networking Research Workshop (ANRW). Madrid/Spain: ACM, 2020.
Status: Published