Systemutvikling og teknologiske veivalg i en krisesituasjon

Systemutvikling og teknologiske veivalg i en krisesituasjon

Authors
O. Lysne