Primary tabs

Most recent publications

In EURO NGI Workshop on Traffic Engineering, Protection and Restoration, Rome April 18-20. EuroNGI, 2005.
Proceedings, non-refereed
2005

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 141 results:
2021

Talks, invited

In Kriminalpolitiet, Oslo, 2021.
Status: Published
In SW2021 - Software 2021. Dataforeningen, 2021.
Status: Published
In Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021.
Status: Published
2020

Talks, invited

In Samfunnssikkerhetskonferansen, Raddisson Plaza, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Thales meeting, Gamle Logen, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Etterretningshøgskolen, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Experis, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Stortinget, Norway, 2020.
Status: Published
In Teknologirådet, Norway, 2020.
Status: Published
In Forsvarssjefens ledergruppe, Norway, 2020.
Status: Published