Primary tabs

Most recent publications

In Simula SpringerBriefs on Computing. Vol. 11. Cham: Springer Nature, 2022.
Edited books
2022

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Year published

Export 2 results:
2022

Edited books

In Simula SpringerBriefs on Computing. Vol. 11. Cham: Springer Nature, 2022.
Status: Published
2009

Edited books