Primary tabs

Most recent publications

In Digitalisering og internasjonal politikk. Universitetsforlaget, 2022.
Book Chapter
2022
In Miami Beach, Florida, 2020.
Talk, keynote
2020
In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Talk, keynote
2019
In 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, Oslo, Norway, 2018.
Talk, keynote
2018

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 14 results:
2022

Book chapters

In Digitalisering og internasjonal politikk. Universitetsforlaget, 2022.
Status: Published
2020

Talks, keynote

In Miami Beach, Florida, 2020.
Status: Published
2019

Talks, keynote

In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Status: Published
2018

Talks, keynote

In 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, Oslo, Norway, 2018.
Status: Published
2016

Talks, keynote

In Risikokonferansen, BDO, 2016.
Status: Published
2012

Talks, keynote

In VERDIKT Conference, 2012.
Status: Published
2011

Book chapters

In Encyclopedia of Parallel Computing, 1304-1310. Springer, 2011.
Status: Published
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1316-1321. Springer, 2011.
Status: Published

Talks, keynote

In Second International Workshop on HyperTransport Research and Applications, 2011.
Status: Published
2009

Book chapters

In Autonomic Computing and Networking, 313-332. Springer, 2009.
Status: Published