Primary tabs

Most recent publications

In IEEE International Conference on Communications (ICC 2007). IEEE, 2007.
Proceedings, refereed
2007
In High Performance Computing - HiPC 2007. 4873 ed. LNCS 4873. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2007.
Proceedings, refereed
2007
In ACM SIGCOMM Workshop on Internet Network Management 2007. ACM sigcomm, 2007.
Proceedings, refereed
2007
In Proceedings of International Conference on Networking (ICN), Reunion, France April 17-21. Vol. 3421 ed. Springer-Verlag GmbH, 2005.
Proceedings, refereed
2005

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 56 results:
2017

Talks, invited

In Forsvarets høgskole, informasjonskurset, Norway, 2017.
Status: Published
In Stortinget, Høyres stortingsgruppe, Oslo, Norway, 2017.
Status: Published
In Stortinget, Fremskrittspartiets stortingsgruppe, Oslo, Norway, 2017.
Status: Published
In Norsk Utenrikspolitisk Institutt - NUPI, Norway, 2017.
Status: Published
In Samferdselsdepartementet, Nordic Baltic Meeting, Oslo, Norway, 2017.
Status: Published
In Oslo Militære Samfund, Oslo, Norway, 2017.
Status: Published
In Stortinget, SVs stortingsgruppe, Oslo, Norway, 2017.
Status: Published
In Utenriksdepartementet, Oslo, Norway, 2017.
Status: Published
In NorSIS workshop om hendelseshåndtering i kommunesektoren, Norway, 2017.
Status: Published
In Telenor Group Public and Regulatory Affairs, Norway, 2017.
Status: Published