Primary tabs

Most recent publications

Journal of Parallel and Distributed Computing 78, no. C (2015): 39-52.
Journal Article
2015
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 23 (2012): 405-425.
Journal Article
2012

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 10 results:
2015

Journal articles

Journal of Parallel and Distributed Computing 78, no. C (2015): 39-52.
Status: Published

Public outreach

In Press conference, 2015.
Status: Published
Verdens Gang, 2015.
Status: Published
2012

Journal articles

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 23 (2012): 405-425.
Status: Published

Technical reports

Simula Research Laboratory, 2012.
Status: Published

Public outreach