Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of SCI Europe'98. Bordeaux, France, 1998.
Proceedings, refereed
1998
Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
PhD Thesis
1991
In Proceedings from NIK'90: Norsk Informatikk Konferanse. Bergen,: TAPIR, 1990.
Proceedings, refereed
1990

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 3 results:
1998

Proceedings, refereed

In Proceedings of SCI Europe'98. Bordeaux, France, 1998.
Status: Published
1991

PhD theses

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
Status: Published
1990

Proceedings, refereed

In Proceedings from NIK'90: Norsk Informatikk Konferanse. Bergen,: TAPIR, 1990.
Status: Published