Primary tabs

Most recent publications

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
PhD Thesis
1991

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 14 results:
2017

Public outreach

Dagens Næringsliv, 2017.
Status: Published
digi.no, 2017.
Status: Published
Dagens Næringsliv, 2017.
Status: Published
Dagens Næringsliv, 2017.
Status: Published
Dagens Næringsliv, 2017.
Status: Published
Aftenposten, 2017.
Status: Published
Norges Forsvarsforening, 2017.
Status: Published
NRK, 2017.
Status: Published