Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of IFIP Networking 2013 Conference. IEEE, 2013.
Proceedings, refereed
2013
In Proceedings of The 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE, 2012.
Proceedings, refereed
2012
In 2012 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE Computer Society, 2012.
Proceedings, refereed
2012

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 10 results:
2013

Proceedings, refereed

In Proceedings of IFIP Networking 2013 Conference. IEEE, 2013.
Status: Published
2012

Proceedings, refereed

In 2012 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE Computer Society, 2012.
Status: Published
In In proceedings of IEEE International Conference on High Performance Computing (HiPC). IEEE, 2012.
Status: Published
In Proceedings of The 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE, 2012.
Status: Published

Public outreach

2006

Proceedings, refereed

In INFOCOM 2006. Barcelona, Spain: IEEE, 2006.
Status: Published
In ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. ACM Press, 2006.
Status: Published
In Proceedings of the International Conference on Parallel Processing (ICPP). IEEE Computer Society, 2006.
Status: Published
In Proceedings of The 18'th International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing (SBAC-PAD). Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2006.
Status: Published