Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'97), 1997.
Proceedings, refereed
1997
Formal Aspects of Computing 9 (1997): 98-118,.
Journal Article
1997

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 2 results:
1997

Journal articles

Formal Aspects of Computing 9 (1997): 98-118,.
Status: Published

Proceedings, refereed

In Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'97), 1997.
Status: Published