Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 4 results:
1999

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1999.
Status: Published
1993

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1993.
Status: Published
Department of Informatics, University of Oslo, 1993.
Status: Published
Department of Informatics, University of Oslo, 1993.
Status: Published