AuthorsO. Lysne
TitleDigital sårbarhet - Internasjonale, Nasjonale og Regionale utfordringer
AfilliationCommunication Systems
StatusPublished
Publication TypeTalks, invited
Year of Publication2017
Location of TalkBerkeley, Norgesseminaret
Citation Key25887